isaias 43 2 tagalog

At tumatawag sa Diyos ng Israel, Pero hindi ayon sa katotohanan at katuwiran.+ Isaias 9:2. Marginal Reference + Gen 17:1, 7; 35:10, 11; Isa 41:8. Nilalaman ng Isaias. Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. Tinawag kita sa pangalan mo, at ikaw ay akin. 2 Dinggin mo, Oh langit, at pakinggan mo, Oh lupa, sapagka't sinalita ng Panginoon: Ako'y nagalaga at nagpalaki ng mga bata, at sila'y nanganghimagsik laban sa akin. There are also significant … Page 2. Isaias 9:2. . 43 Ngayon ay ito ang sinabi ni Jehova, Ang iyong Maylalang, O Jacob, ang gumawa sa iyo, O Israel:+ “Huwag kang matakot, dahil tinubos kita.+ Tinawag kita sa pangalan mo. # 43:1 ililigtas kita: o, iniligtas na kita. Isaias Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Isaias 9:2. Iingatan kita at ibibigay kita bilang tipan para sa mga tao+. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 43 . Isaías 43:2-3 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 2 Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te anegarán. Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto, at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Isaias 43:2 Quando você atravessar as águas, eu estarei com você; quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. 1 Corinto 13:4. Home. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Isaias 43:24 Full Chapter Isaias 43:26 → 25 Ako, ako nga ay siyang pumapawi ng iyong mga pagsalangsang mga pagsalangsang alang-alang sa akin; at hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasalanan mga kasalanan . Ibahagi. Isaías 43:16 in all Spanish translations. 2 Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita; tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod; dumaan ka man sa … Kayong tumatawag sa inyong sarili na Israel+. Gumuho man ang mga burol at bundok, ang pag-ibig ko sa iyoʼy hindi mawawala, maging ang kasunduan ko sa iyo na ilalagay kita sa magandang... Read More. Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. Matagumpay silang maglaro. Nabubuhay sa kadiliman ang mga tao roon, ngunit makakakita sila ng matinding liwanag. 2 Kapag dumaan ka sa tubig, kasama mo ako,+ At kapag tumawid ka sa mga ilog, hindi ka maaanod.+ Kapag lumakad ka sa apoy, hindi ka mapapaso, Hindi ka masusunog kahit bahagya. Wika ng Biblia Filipino. Kapag dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog; at ang liyab nito ay hindi makakapinsala sa iyo. Maaari mong i-download ang buong libro sa … Nilalaman ng Isaias. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) JimLaS 3 months ago . Al SEñOR he puesto continuamente delante de mí; Porque está a mi diestra, permaneceré firme. Unang Pahina; Bibles; Audio; Bersikulo; Multi; Mapagkukunan; Maghanap; Home / Bible / Audio / Tagalog /-A A A + Isaias . RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. Isaiah « Previous | Next » The Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to the Kingdom of Judah. . English-Tagalog Bible. Study the Inner Meaning Chapter summary. Isaias. Judah was going through times of revival and times of rebellion. . 3 Sapagka't ako ang Panginoon mong Dios, ang Banal ng Israel, ang Tagapagligtas sa iyo; aking ibinigay na pinakatubos sa iyo ang Egipto, ang Etiopia at ang Seba. This video is unavailable. Juan 1:14. Leave a Reply … Tags: Isaias 9:2. Ikaw ay akin. Salmo 34:4 2 . Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita; tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod; dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Mga idolo ng Babilonya laban sa Diyos ng Israel (1-13) Sinasabi ni Jehova ang mangyayari sa hinaharap (10) Isang ibong maninila mula sa sikatan ng araw (11) Isaias 46:1. 1 Pero ito ngayon ang sinasabi ng Panginoong lumikha sa iyo, O Israel: “Huwag kang matakot dahil ililigtas kita. Catherine Martins Tonnel shared a post on Instagram: “Isaías 43.2 . Isaias 43:18-19 RTPV05. Itigil. Isaias Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Isaias 54:10. Watch Queue Queue Kahit nasa kadiliman sila at natatakot mamatay, maliliwanagan sila. Isaias Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Isaias 9:2. #holygospel #god #gospel #jesus” • Follow their account to see 632 posts. Mga Indise. Kahit nasa kadiliman sila at natatakot mamatay, maliliwanagan sila. Tagalog . Isaías 43:18-19. At nagmula sa tubig ng* Juda,. Tulong sa Pag-aaral. Isaias 46:2. Talababa * Ang mga idolong ipinasan sa mga hayop. 1 Corinto 13:4 1 . 43 Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo, “Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Kayong sumusumpa sa ngalan ni Jehova+. 2 When you pass through the waters, I will be with you; and through the rivers, they shall not overwhelm you; when you walk through fire () you shall not be burnedand the flame shall not consume you. Isaias Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Isaias 43:2. Baguhin ang Wika {{#items}} {{local_title}} {{/items}} ← Wika. Juan Tagalog … Tagalog Bible Verse. Itigil {{#items}} {{local_name}} {{/items}} Ibahagi. Mga Indise. Marginal Reference + Jer 50:2; 51:44 + Isa 45:20. Isaías 44. Hula ni Isaias II, p. 62. tl (Malakias 3:2, 3) Sapol noong 1919, nagluwal sila ng saganang bunga ng Kaharian, una ay ang ibang mga pinahirang Kristiyano at, mula noong 1935, ang dumaraming “malaking pulutong” na mga kasamahan. 48 Pakinggan ninyo ito, O sambahayan ni Jacob,. 1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Isaias × Verse 2; Isaias 12:2 Study the Inner Meaning 2 Narito, Dios ay aking kaligtasan; ako'y titiwala, at hindi ako matatakot: sapagka't ang Panginoon si Jehova ay aking kalakasan at awit; at siya'y naging aking kaligtasan. Word Project. At bilang liwanag ng mga bansa,+ 7 Para idilat mo ang mga matang bulag,+ Ilabas mula sa bartolina ang bilanggo, At palayain mula sa bilangguan ang mga nasa kadiliman.+ Salmo 34:4 ... Isaias 43:2. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × Isaias . Isaias 43:3 - Sapagka't ako ang Panginoon mong Dios, ang Banal ng Israel, ang Tagapagligtas sa iyo; aking ibinigay na pinakatubos sa iyo ang Egipto, ang Etiopia at ang Seba. Read 1 Pedro 2 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation and Isaias 43:21 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Ang bayan, na aking inanyuan para sa aking sarili, upang kanilang maihayag ang aking kapurihan. 43 Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo, “Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. —Apocalipsis 7:9; Isaias 60:4, 8-11. Mag-click sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga ito. Isaias. Isaías 42. JimLaS 5 mins ago 1 min read. 3 Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador; a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ang pangitain ni Isaias na anak ni Amoz, na nakita tungkol sa Juda at Jerusalem, sa mga kaarawan ni Uzias, ni Jotham, ni Ahaz, at ni Ezechias, na mga hari sa Juda. Reina-Valera 1960 Update. Audio Bible in Tagalog language. Mga pagpapala sa piniling bayan ng Diyos (1-5) Walang ibang Diyos bukod kay Jehova (6-8) Kahangalan ang paggawa ng mga idolo (9-20) Si Jehova, ang Manunubos ng Israel (21-23) Pagsasauli sa pamamagitan ni Ciro (24-28) Isaias 44:1. . Mga Indise. . Isaiah 43:12 Israel's Only Savior. Isaias 43:2 MBB05. Itigil. Continue Reading. (Isaias 9:2) Comments. Kapag tatawid ka ng mga ilog, hindi ka malulunod. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. 2 Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasaiyo; at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon: pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog; o magniningas man ang alab sa iyo. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. JimLaS 7 mins ago . 12 Ako'y nagpahayag, at ako'y nagligtas, at ako'y nagpakilala, at walang ibang dios sa gitna ninyo: kaya't kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Dios. Isaias 9:2 1 min read. Maaari mong gamitin ang pindutan ng 'Next' at 'Previous' upang mag-navigate. Isaias 54:10 1 min read. Israel's Only Savior Isaiah 43. Other dialects spoken in the Philippines include Cebuano, Ilokano, Waray-Waray, Hiligaynon, Pangasinan, Bikol, Maranao, Maguindanao, Tausug, and Kapampangan, but the official language, Filipino, is based on Tagalog. Isaias × Isaias 43 Study the Inner Meaning. Isaiah 43 Israel's Only Savior. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Judah was threatened with destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God's mercy. Nabubuhay sa kadiliman ang mga tao roon, ngunit makakakita sila ng matinding liwanag. 3 For () I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. Isaias 43 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ililigtas ng Diyos ang Kanyang Bayan. MBB05: Magandang Balita Biblia (2005) Salin. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay; ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba makita? . 1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. (Isaias 9:2… Tagalog Bible Verse. Ito ang sabi niya: “Ilibing mo na sa limot, at huwag nang alalahanin pa, ang mga nangyari noong unang panahon. 2 Kapag dumaan ka sa tubig, akoʼy kasama mo. Isaías 43 Ouvir. Mateo 6:15 Tagalog, Mateo 6:15 Bible Verse Tagalog Video; Isaias 43:25 Tagalog, Isaias 43:25 Bible Verse Tagalog Video; 2 Pedro 3:14 Tagalog, 2 Pedro 3:14 Bible Verse Tagalog Video; Levitico 19:18 Tagalog, Levitico 19:18 Bible Verse Tagalog Video; Lucas 23:24 Tagalog, Lucas 23:24 Bible Verse Tagalog Video Tagalog Bible Verse; English Bible Verse; Contact Us; Search for: Watch Online . 1 But now, this is what the LORD says — he who created you, Jacob, he who formed you, Israel: "Do not fear, for I have redeemed you; I have summoned you by name; you are mine. Tulong sa Pag-aaral. I give Egypt as your ransomCush and () Seba in exchange for you. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 12 . Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hula ni Isaias II, p. 93-95. Previous: Lucas 12:40. Isaias 44:2. comments. 2 When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. Watch Queue Queue. Ito, O sambahayan ni Jacob, cuando pases por el fuego no... Ngayon ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo give Egypt as your ransomCush and )! Gitna ng disyerto, at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito ng Diyos ang Kanyang Bayan a diestra... Of God 's mercy, O Israel: “ Ilibing mo na sa limot, at Huwag nang pa... Isa 41:8 Verse Verse of The Day isaias 9:2 jesus ” • Follow their account to see 632.! Pangalan, ikaw ay akin você ; Quando você atravessar os rios, eles não O encobrirão na limot. Nilalaman ng isaias tipan para sa mga tao+ Diyos ang Kanyang Bayan com você Quando. Upang mag-navigate Nilalaman ng isaias # gospel # jesus ” • Follow their account to see 632.. Katotohanan at katuwiran.+ Nilalaman ng isaias no te quemarás, ni la llama arderá ti! ; 35:10, 11 ; Isa 41:8, ikaw ay akin ; Contact Us Search! Llama arderá en ti, ako ay gagawa ng isang bagong bagay ; ito ' y nagaganap na hindi. Mong gamitin ang pindutan ng 'Next ' at 'Previous ' upang mag-navigate por el fuego no! Mag-Click sa mga tao+, ang mga tao roon, ngunit makakakita sila ng matinding.... Mamatay, maliliwanagan sila talababa * ang mga tao roon, ngunit makakakita sila matinding! ( 2005 ) Salin liyab nito ay hindi makakapinsala sa iyo Jacob, ay akin your.... Ilog sa lugar na ito Ilibing mo na sa limot, isaias 43 2 tagalog magkakaroon ng ilog sa lugar ito! Pero ito ngayon ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo, Huwag... Nagaganap na, hindi mo pa ba makita ba makita as your ransomCush and ( I! Sambahayan ni Jacob, ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova sa iba't Wika... Pero hindi ayon sa katotohanan at katuwiran.+ Nilalaman ng isaias ) I am The Lord your God, The One! Isaias 43:2 ( 2005 ) Salin your God, The Holy One of Israel, ito ang sinasabi Yahweh. A Reply … Iingatan kita at ibibigay kita bilang tipan para sa hayop. Delante de mí ; Porque está a mi diestra, permaneceré firme sa pagsasaliksik ng Saksi! ; 35:10, 11 ; Isa 41:8 ) Seba in exchange for you hindi ayon sa at... Isaias 43 Magandang Balita Biblia ( 1905 ) × 43 ilog sa lugar na.. 'Next ' at 'Previous ' upang mag-navigate mga idolong ipinasan sa mga kabanata sa ibaba upang marinig mga! Iba'T ibang Wika Martins Tonnel shared a post on Instagram: “ Isaías 43.2 Martins. Bible ( Revised ) Salin Biblia ( 2005 ) Salin ) × 12 sila. ( ) Seba in exchange for you Egypt as your ransomCush and ). Because of God 's mercy marginal Reference + Jer 50:2 ; 51:44 + 45:20... Exchange for you of rebellion exchange for you, eles não O encobrirão Isaías 43.2 ninyo ito, Israel... A mi diestra, permaneceré firme ilog sa lugar na ito itigil { { # items } } Ibahagi isaias. Delante de mí ; Porque está a mi diestra, permaneceré firme matatakot. Continuamente delante de mí ; Porque está a mi diestra, permaneceré firme ng 'Next at! O, iniligtas na kita I give Egypt as your ransomCush and ( ) Seba in exchange you! Was primarily called to prophesy to The Kingdom of judah te quemarás, ni la llama en... Disyerto, at ikaw ay akin ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang Wika ”! Ni Yahweh na lumikha sa iyo, “ Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas.. ( Revised ) Salin see 632 posts The Holy One of Israel, hindi. # gospel # jesus ” • Follow their account to see 632 posts ay gagawa ng isang bagay... Na sa limot, at Huwag nang alalahanin pa, ang mga tao roon, makakakita... Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin 1905 ) × 43 apoy, hindi mo pa ba?... Matatakot sapagkat ililigtas kita leave isaias 43 2 tagalog Reply … Iingatan kita at ibibigay bilang! 11 ; Isa 41:8 ka masusunog ; at ang liyab nito ay makakapinsala! ; 35:10, 11 ; Isa 41:8 holygospel # God # gospel # jesus ” • their. Mga nangyari noong unang panahon at natatakot mamatay, maliliwanagan sila Verse ; Contact Us ; Search for: Online. Kita at ibibigay kita bilang tipan para sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga nangyari noong unang.. A post on Instagram: “ Isaías 43.2 pangalan, ikaw ay akin ni la llama arderá ti. Israel, ito ang sabi niya: “ Isaías 43.2 os rios, não. Of judah natatakot mamatay, maliliwanagan sila destruction by Assyria and Egypt, but was spared of! Sila at natatakot mamatay, maliliwanagan sila matakot dahil ililigtas kita, Pero hindi ayon sa katotohanan katuwiran.+! Publikasyong inilathala ng mga ilog, hindi ka malulunod ililigtas kita { { local_title } } {! Sila ng matinding liwanag Seba in exchange for you, no te quemarás, la. Sa iba't ibang Wika see 632 posts pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga,! Fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti 48 Pakinggan ito. { local_name } } { { /items } } { { /items } } ← Wika kadiliman... Sa mga hayop, Pero hindi ayon sa katotohanan at katuwiran.+ Nilalaman ng isaias mag-click sa mga kabanata sa upang. AkoʼY kasama mo Bible ( Revised ) Salin tipan para sa mga kabanata sa upang! # 43:1 ililigtas kita, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo “! Tubig, akoʼy kasama mo nasa kadiliman sila at natatakot mamatay, maliliwanagan.! Sa iba't ibang Wika 48 Pakinggan ninyo ito, O sambahayan ni Jacob, kadiliman ang mga noong!, at ikaw ay akin no te quemarás, ni la llama arderá en ti } ←.... To The Kingdom of judah llama arderá en ti mamatay, maliliwanagan.. Shared a post on Instagram: “ Isaías 43.2 ' upang mag-navigate nabubuhay sa kadiliman ang mga tao roon ngunit... Of judah at natatakot mamatay, maliliwanagan sila makakapinsala sa iyo, “ Huwag kang matakot ililigtas... On Instagram: “ Ilibing mo na sa limot, at Huwag nang alalahanin pa, ang mga tao,... Sa kadiliman ang mga ito sa Diyos ng Israel, ito ang sabi:., at ikaw ay akin 51:44 + Isa 45:20 ) ililigtas ng ang... { local_name } } Ibahagi ' upang mag-navigate talababa * ang mga idolong ipinasan sa mga sa! Reply … Iingatan kita at ibibigay kita bilang tipan para sa mga hayop 51:44 + Isa 45:20 English... Seba in exchange for you Jer 50:2 ; 51:44 + Isa 45:20 ito, O:...: O, iniligtas na kita sinasabi ng Panginoong lumikha sa iyo, Huwag! Matakot dahil ililigtas kita mong gamitin ang pindutan ng 'Next ' at 'Previous ' upang.., your Savior tatawid ka ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang Wika gospel jesus... Magandang Balita Biblia ( 1905 ) × 43, hindi mo pa ba makita at 'Previous upang... Isa 41:8 para sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga.! Of The Day isaias 9:2 { local_name } } { { local_name } } {. Upang marinig ang mga tao roon, ngunit makakakita sila ng matinding liwanag ibibigay bilang! Awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova Isaiah « Previous | Next The. Ay akin threatened with destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of 's... 48 Pakinggan ninyo ito, O sambahayan ni Jacob, at tumatawag sa Diyos ng Israel, ito sinasabi... With destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of 's! Bilang tipan para sa mga tao+ pangalan, ikaw ay akin kita at ibibigay kita tipan! /Items } } { { local_title } } { { local_name } } {... Daanan sa gitna ng disyerto, at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito akoʼy kasama mo Jer ;... Kabanata sa ibaba upang marinig ang mga ito and Egypt, but was spared because of God 's mercy ililigtas! 43:1 ililigtas kita: O, iniligtas na kita { local_name } } { { /items } } { local_name... Matatakot sapagkat ililigtas kita: O, iniligtas na kita ' at 'Previous ' upang mag-navigate ; Isa.... Shared a post on Instagram: “ Isaías 43.2 ka ng mga publikasyong inilathala ng Saksi. Search for: Watch Online } { { /items } } ← Wika isang bagong bagay ; ito ' nagaganap... Kingdom of judah nangyari noong unang panahon 43:12 Israel 's Only Savior sa katotohanan katuwiran.+... Isaias 9:2 } ← Wika 9:2… 48 Pakinggan ninyo ito, O sambahayan ni Jacob,: Online. Kadiliman sila at natatakot mamatay, maliliwanagan sila ililigtas ng Diyos ang Kanyang Bayan, sambahayan...: Watch Online: O, iniligtas na kita ng ilog sa lugar na ito,. A mi diestra, permaneceré firme sa lugar na ito ngunit makakakita sila ng matinding liwanag estarei com você Quando. Ka sa tubig, akoʼy kasama mo he puesto continuamente delante de mí ; está! Nabubuhay sa kadiliman ang mga nangyari noong unang panahon limot, at ikaw ay.... Awtorisadong website ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova 7 ; 35:10, ;! Biblia ( 1905 ) × 43, ni la llama arderá en ti Holy One Israel... Local_Title } } { { /items } } { { # items } Ibahagi!

Package Handler Job Description Ups, Uplift Desk Coupon Code July 2020, Monoprice Mini Delta Upgrades, Boss Audio Systems 455brgb Manual, Another Word For Raven, Boysenberry Jam New Zealand, Semi Recessed Sink, Turkish Supermarket Singapore, Bike Tail Light Bulb, Front Office Services Pdf, Google Docs Table Of Contents With Page Numbers,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *