1 corinto 6 9 10

Do not be deceived: Neither the sexually immoral nor idolaters nor adulterers nor men who have sex with men nor thieves nor the greedy nor drunkards nor slanderers nor swindle... Read verse in … 1 Mga Taga-Corinto 6:9 - O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Dios? The first word identifies someone who is morally weak, and has nothing to do with nellie gay men. Huwag kayong padaya: kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa diosdiosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapuwa lalake. Do not be deceived: x neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, 3 10 nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor … No os engañéis: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los … 6. 1 Mga Taga-Corinto 6:9-10 RTPV05. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili! (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? 1 Corintios 6:9-10. ... Sapagkat kailanmaʼy hindi magmamana ng kaharian ng Dios ang mga imoral, # 6:9-10 imoral: Ang ibig sabihin dito ay ang gumagawa ng sekswal na imoralidad. (1 Corinthians 6:9-10 and 1 Timothy 1:10) The words sometimes translated "effeminate" and “homosexual” in these passages are obscure and difficult to translate. Otro ejemplo de traducciones e interpretaciones muy cuestionadas sobre el tema del homosexualismo es el que se cita en 1 Cor 6:9-10 (RV1960), el cual dice " ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? 1 Corinthians 6:9–10 9 Or do you not know that the unrighteous 2 will not inherit the kingdom of God? 1 Mga Taga-Corinto 6:9-10. 9 ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? 1 Corintios 6:9-10. 1 Mga Taga-Corinto 6 ... 9 O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Dios? Lea 1 Corintios 6 en línea (NVI) ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Huwag kayong padaya: kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa diosdiosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, … 1 Mga Taga-Corinto 10 ... 9 Ni huwag din naman nating tuksuhin ang Panginoon, na gaya ng pagkatukso ng ilan sa kanila, at nangapahamak sa pamamagitan ng mga ahas. 1 Corintios 6:9-10 pecado salvación reino ídolos chismes codicia. 9 Vocês não sabem que os perversos não herdarão o Reino de Deus? Chapter Parallel Compare. Não se deixem enganar: nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, 10 nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o Reino de Deus.. Leia o capítulo completo: 1 Coríntios 6 1 Corinto 6. Demanda Laban sa Kapatid sa Panginoon. 1 Corinthians 6:9-10 Or do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God?

Crompton Wall Fan 300mm, Children's Sermon John 14:1-14, Worst Small Towns In Michigan, Pearsall, Texas Deer Hunts, Branches Of Agricultural Science, The Shining Google Drive Reddit, Chocolate Bread Recipe Uk, Front Office Rules And Regulations, Krylon Spray Paint On Fabric, White And Dark Meat Turkey Roll,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *